top of page

"Vi anser att det finns möjligheter att minska på orättvisorna i världen. Det bygger på att våra samarbetspartners i utsatta områden själva känner till orsakerna till problemen i sina länder. Därför går vårt stöd till deras egna strävanden att förbättra sin situation.

Hjälp till självhjälp är en praktisk solidaritetshandling för en förändring av dessa förhållanden."

Afrikagrupperna förändrar liv i södra Afrika genom att bekämpa fattigdomens orsaker tillsammans med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.
5.png
Latinamerikagrupperna hjälper människor att få mer makt och inflytande över sina liv genom att stödja folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor på landsbygden – framför allt ungdomar och kvinnor – möjlighet att utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.
Svalorna Indien Bangladesh bekämpar fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv.
3.png
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en solidaritetsorganisation som sedan 1976 arbetat för ett slut på Israels ockupation av Palestina och en rättvis fred. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd via Palestinainsamlingen.
7.png
Svalorna Latinamerika stödjer utsatta kvinnor, barn och unga i Peru, Bolivia och Nicaragua att organisera sig och själva kämpa för minskat våld, sexuella rättigheter och möjlighet till hållbar försörjning.
Logo_svalorna_webb.png
John J Godoy är en optiker som för 25 år sen grundade Vision to all (VISTA) för att han ville hjälpa människor i fattiga länder med synundersökningar och glasögon. Tanken med VISTA är att få optiker att samarbeta med sitt eget folk och lösa sina egna problem med hjälp från organisationen.
vista.jpg
Praktisk Solidaritets vision är en solidarisk och hållbar värld och med en mission att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i världen arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör PS genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över. 
 
Teatermaskinen har startat ett kulturreservat där konstutövare har samlats och skapat ett centrum för att möjliggöra nya bra situationer och som fungerar som en sköld mot de kommersiella krafternas dominans. 
Kulturreservatet vill vara en levande organism som muterar och växer i de flöden som kulturmötena skapar, sökandes efter en ny, bättre framtid att leva i.
Svensk-Kubanska föreningen arbetar för att att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja de vänskapliga, kulturella och ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Kuba.
Equipe Media är ett mediakollektiv som bildades 2009 av en grupp västsaharier. Mediateamet driver informationskampanjer och deltar på internationella events samt samlar och ger information till internationella medier om västsahariernas situation i ett av Marocko ockuperat Västsahara. 

I den prisbelönta kortfilmen 3 Stolen Cameras, som Equipe Media gjort tillsammans med svenska RåFILM, beskrivs hur de västsahariska aktivisterna får kämpa för att i hemlighet filma polisövergrepp mot fredliga demonstranter och därefter rädda sina kameror och filmer.
ems2.jpg
Föreningen Colchaj Nac Luum, CNL, har sedan 1982 arbetat för att hjälpa en del av ursprungsbefolkningen i Guatemala. Efter ett omfattande arbete med att bygga upp den delvis raserade och hårt nedslitna hembyn Yalambojoch är deras arbete nu huvudsakligen inriktat på utbildning genom kultur- och utbildningscentrumet Niwan Nha.
2.png
PSlogOla.png
teater.jpg
svenskkub.jpg
cnl.png
bottom of page