top of page

Praktisk Solidaritet

PSlogOla.png

Vi är en del av

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation som är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer, Brödet och Fiskarna, Emmaus Fredriksdal, Emmaus Åkvarn och Gävleborgs biståndsgrupp.

Organisationens vision är ”En solidarisk och hållbar värld” och dess mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i världen arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör man genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över.

PS har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla medlemmarnas verksamhet. PS företräder medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, institutioner och andra organisationer.

Praktisk Solidaritets verksamhet syftar till att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i världen arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Det är ett långsiktigt arbete som pågår. Verksamheten består till största del av Forum Sydfinansierade projekt i Angola och Colombia, materialsändningar till Bosnien genom IFS Emmaus Bosnien, samt informationsarbete om Västsaharafrågan i Sverige.
bottom of page